Начало > Знания > Съдържание
Хромова киселина
Sep 19, 2018

Хромовата киселина е жълт слабо кисел разтвор, който съществува само във воден разтвор. С разтворими бариеви соли или оловни соли действието създава жълт бариев хромат или хроматно утаяване. В кисел разтвор, главно под формата на повторно свързваща киселина, със силна окислителна способност. 166 грама хромен триоксид, разтворен в 100 грама вода и направен.

Един чифт: Не

Следваща: Стабилността на натриев бихромат