Начало > Знания > Съдържание
Методи за анализ на хромова киселина
Sep 19, 2018

Определяне на съдържанието на хромовата киселина във въздуха: След като пробата се събира от филтъра, се разтваря със сярна киселина и след това чрез колориметрия (Niosh метод) след добавяне на дифенил кабба.

Определяне съдържанието на хромова киселина във вода: След екстракцията пробата се определя чрез атомно-абсорбционна спектрометрия или колориметричен метод. Метод за депониране на отпадъците: Концентрирана отпадъчна течност от хромова киселина се превръща в тривалентен хром след химическа редукция, коригира рН стойността на разтвора, утаява се и се утаява чрез третиране на депа за химически отпадъци.