Начало > Знания > Съдържание
Калиев флуорид Силикат
Sep 19, 2018

Бели кристали или прахове. Без мирис и вкус. Кристализационната относителна плътност на шестте кубични системи е 3,08, а относителната плътност на кристализация на кубични кристали е 2,665 (17 ° C). Малко кисел. Той е хигроскопичен. Леко разтворим във вода. Разтворим в солна киселина, разтворимостта се увеличава леко с повишаването на температурата. Неразтворим в алкохол. Хидролиза на калиев флуорид, флуороводород и силициева киселина в гореща вода.