Начало > Знания > Съдържание
Физическите свойства на натриевия дихромат
Sep 19, 2018

Външен вид и характер: оранжево-червена кристализация, лесна за хигроскопия.

Точка на топене (℃): 357 (безводна)

Относителна плътност (вода = 1): 2,35

Точка на кипене (℃): 400 (безводна)

Молекулна формула: Na2cr2o7 2H2O

Молекулярно тегло: 297.99 Разтворимост: Разтворим във вода, неразтворим в алкохол.