Начало > Знания > Съдържание
Стабилността на натриев бихромат
Sep 19, 2018

1. Лесно хигроскопичен прах. е силен окислител. Контактът с триенето на органичните вещества може да предизвика изгаряне. Устойчивост на корозия.

Лесно се редуцира до тривалентен хром.

2. Стабилност: Стабилен.

3. Забранен лиганд: Силен редуциращ агент, алкохол, вода, активен метален прах, сяра, фосфор, киселина.

4. Условия, които трябва да се избягват: влажен въздух. 5. Опасност от агрегация: не се агрегира.