Начало > Знания > Съдържание
Три хром хлорид
Sep 19, 2018

Три хром хлорид, посочени като хром хлорид, има молекулна формула на CrCl3 и молекулно тегло на 158.36.

Много стабилна, не е лесно да се хидролизират. Хром трихлорид е важна суровина за синтезиране на други хромни соли. Той играе важна роля в неорганични и органични синтез. Това е основният компонент на синтетични добавки. Тя се използва главно като байц и катализатор в промишлеността.