Начало > Знания > Съдържание
Използване на хромова киселина
Sep 19, 2018

Хромовата киселина най-често се използва в лабораторията като почистваща течност, кисела и оксидираща, която може да премахне мръсотията и неразтворимите вещества на вътрешната и външната стени на експерименталните инструменти.

Хромовата киселина може да се смесва с окислители. Много органични съединения могат да бъдат окислени от хромова киселина и са разработени много оксиданти на база хексавалентен хром.

Хромовата киселина може да се използва и за хромиране, метал хром с висока чистота, използван в производството на пигменти, минерали, лекарства и въглища, който също се използва при производството на определени глазури и витражи.