Пречистване на газа Калиев перманганат

Пречистване на газа Калиев перманганат

Смесен с активиран алуминиев оксид и други свързващи вещества, калиев перманганат в течна форма може да се импрегнира в пелети като химическа среда за окисляване на газообразни замърсители, включително серен диоксид, сероводород, азотен оксид, формалдехид, алдехиди с по-ниско молекулно тегло и органични ...

Чат сега