Начало > Новини > Съдържание
Калиев перманганат
Sep 19, 2018

Калиев перманганат е черно лилави, стройни, призматични кристали или частици със синя метален блясък; без мирис; лесно да се взривят в контакт с някои органични вещества или оксиди, разтворими във вода, алкални, слабо разтворим в метанол, ацетон, сярна киселина, молекулната формула KMnO4, молекулно тегло 158.03400. Точка на топене е 240 градуса C, стабилна, но контакт с горими материали може да предизвика пожар. Вещества, за да се избегне включват reductants, силни киселини, органични материали, лесно запалими материали, пероксиди, алкохоли и химически активни метали.