Начало > Новини > Съдържание
Метод за получаване на калиев перманганат
Sep 19, 2018

Поради големия брой лабораторни изисквания, калиев перманганат се произвежда в голям мащаб. Съществуват два обичайни метода за получаване: мангановият диоксид и калиевият хидроксид, получени в рудата, се загряват на въздуха или се смесват с калиев нитрат (осигуряващ кислород), произвежда се калиев перманганат и след това се електролизира с окислителя в алкалния разтвор, калиев хлорид. Или може да се получи чрез реакция на МН йони и оловен диоксид (PbO2) или натриев бисмут (NaBiO3) и други силни окислители. Тази реакция се използва също и за тестване на наличието на МН йони, поради видимия цвят на калиевия перманганат.