Начало > Новини > Съдържание
Натриев дихромат
Sep 19, 2018

Червени до оранжево-червени кристали. Леко хигроскопичен. 100 ℃ загуба на кристална вода, около 400 ℃ старт разлагане. Разтворим във вода, неразтворим в етанол, водният разтвор е кисел. 1% рН на водния разтвор е 4,10% воден разтвор ph е 3,5. Относителната плътност е 2.348. Точка на топене 356.7 ° С (безводен продукт). Има силно окисление, а органичното триене или удар може да предизвика изгаряне.